Våra trädfällare kan ta sig an de största träden

För våra trädfällare finns det inga träd som är för stora. Oavsett hur stort ditt träd är kan du därför vända dig till oss och våra trädfällare för hjälp med att fälla det på ett säkert sätt.

Det finns flera olika anledningar till att man kan vilja fälla ett träd. Det kan till exempel ha att göra med att trädet är gammalt och har börjat ruttna samtidigt som det står i närheten av en byggnad eller en plats med mycket folk i rörelse. För att förhindra att det välter över en byggnad eller en person är det därför bäst att fälla det innan det orsakar en olycka. Just det hjälper vi dig mer än gärna med.

Sektionsfällning

I de fall då det krävs kommer våra trädfällare att använda sig av sektionsfällning. Detta är en särskild teknik vid trädfällning som går ut på att man istället för att fälla hela trädet på en gång fäller det sektionsvis, alltså bit för bit. Det är nämligen något som innebär en mindre risk än om man fäller ett stort träd i ett.

För att få arbeta med sektionsfällning krävs det att man har kompetensbevis och certifikat eftersom det är ett farligt arbete. Just det är något som våra trädfällare har. Du har därför inget att oroa dig för när du anlitar oss för trädfällning.

Vi är baserade i Järfälla

Vi och våra trädfällare är baserade i Järfälla. Vår adress är Neptunivägen 2C. Du är välkommen att komma och hälsa på oss om du har vägarna förbi.